โบนัสเกมยิงปลา|โฆษณาเกมยิงปลาสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ภาพโบนัสเกมยิงปลา|โฆษณาเกมยิงปลา
20
ภาพบรรยากาศจัดประชุมวิสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 2/2561
(25 ต.ค. 61)
26
ภาพบรรยากาศการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Facilitator และ Media Lab ครั้งที่ 2
(30 มี.ค. 61)
26
ภาพบรรยากาศการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Facilitator และ Media Lab ครั้งที่ 1
(23 มี.ค. 61)
33
ภาพบรรยากาศความประทับใจของงานประชุมสามัญสภาผู้ชมฯ ครั้งที่ 1/2561
(15 ก.พ. 61)
ข้อคิดต่อสภาผู้ชม
ตัวแทนจากสมาคมคนตาบอดแห่งโบนัสเกมยิงปลา|โฆษณาเกมยิงปลา
"สภาผู้ชมเป็นความคิดริเริ่มที่ดี กับการกำหนดรูปแบบหรือเนื้อหาสาระรายการออกมาให้ผู้ชมผู้ฟังได้รับรู้ เป็นเรื่องที่ดีมาก"
(2 ก.ย. 58)
โบนัสเกมยิงปลา|โฆษณาเกมยิงปลาเพื่อนสาธารณะ
ฟังความคิดนักศึกษา เมื่ออาจารย์คนหนึ่ง ‘ถูกไล่ออก’ บอกอะไร?
สถานการณ์ร้อนแรงในแวดวงอุดมศึกษารอบใหม่เกิดโบนัสเกมยิงปลา|โฆษณาเกมยิงปลาอีกครั้ง หลัง “สมศักดิ์ เจียมธีระสกุล” ถูกไล่ออก ด้วยเหตุละทิ้งราชการเกิน 15 วัน ลงนามเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2558 ก่อกระแสการเคลื่อนไหวในรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อนักศึกษา...
(2 ก.ย. 58)