รู้จักกับสมาชิกสภาผู้ชม ฯ

ประธานสภาผู้ชม ฯ
คุณธนพร วิจันทร์
ที่อยู่
31 ม.1 หมู่โบนัสเกมยิงปลา|โฆษณาเกมยิงปลาดงยาง ถ.สุดบรรทัด ต.ตลาดเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
ความเชี่ยวชาญ
แรงงานในระบบ
รองประธานสภาผู้ชมฯ ฝ่ายวิชาการและโบนัสเกมยิงปลา|โฆษณาเกมยิงปลา
คุณบูรณ์เชน สุขคุ้ม
ที่อยู่
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
นักวิชาการและการวิจัย
รองประธานสภาผู้ชมฯ ฝ่ายบริหาร
คุณณิชรัศม์ แลวงค์นิล
ที่อยู่
99/45 ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
สิ่งแวดล้อม
รองประธานสภาผู้ชมฯ ฝ่ายพัฒนา
คุณฮาริส มาศชาย
ที่อยู่
130 ม.3 หมู่โบนัสเกมยิงปลา|โฆษณาเกมยิงปลาคลองหมาก ถ.มัสยิดคลองหมาก ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
เครือข่ายสังคมออนไลน์
ประธานการเงิน
ว่าที่ ร.ต.หญิง สกาวรัตน์ ศรีวิเชียร
ที่อยู่
155/1หมู่โบนัสเกมยิงปลา|โฆษณาเกมยิงปลาโสภาราม ถ.สายวัดโคก ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
สิ่งแวดล้อม
เลขานุการสภาผู้ชม ฯ
คุณเกียรติกร อัตรสาร
ที่อยู่
206 ม.7 หมู่โบนัสเกมยิงปลา|โฆษณาเกมยิงปลาโพธิ์ทอง ถ.พังโคร-บึง ต.คอนสวรรค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
เด็กและเยาวชน
ภูมิภาคเหนือ
คุณอิสรีย์ ชมภูศรีรักษ์
ที่อยู่
188 / 3 ม.8 ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคเหนือ
คุณเจนวิทย์ วิโสจสงคราม
ที่อยู่
168/ 3 ม.10 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคเหนือ
คุณรณชัย ชัยนิวัฒนา
ที่อยู่
101/ 6 ถ.ประเวศนคร ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคเหนือ
คุณสิริลักษณ์ อังกูรพิริยะ
ที่อยู่
33 ม.9 ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคเหนือ
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คุณแสงระวี ดาปะ
ที่อยู่
3 ซ.10 ถ.พิพัฒน์มงคล ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคอีสาน
คุณนิชรา บุญตะนัย
ที่อยู่
318 /17 ม.12 ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคอีสาน
คุณรพินทร์ ยืนยาว
ที่อยู่
188/1 ม.2 ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคอีสาน
คุณสมจิตร ศรีลาโพธิ์
ที่อยู่
105 ม.4 หมู่โบนัสเกมยิงปลา|โฆษณาเกมยิงปลาคำบอน ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคอีสาน
ภูมิภาคกลาง
คุณอุบลวรรณ คงสว่าง
ที่อยู่
55/1 ม.2 ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคกลาง
คุณวิชดา นฤวรพัฒน์
ที่อยู่
62/83 หมู่ที่ 2 ต.โบนัสเกมยิงปลา|โฆษณาเกมยิงปลาสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคกลาง
คุณวลัยรัถยา พิทธยาพิทักษ์
ที่อยู่
19-21 ถ.ศรีรองเมือง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคกลาง
คุณมงคล จรัสนิรัติศัย
ที่อยู่
2/69 ม.2 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคกลาง
ภูมิภาคใต้
คุณวิระ ปัจฉิมเพ็ชร
ที่อยู่
370/25 ม.4 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคใต้
คุณมูฮำหมัด ดือราแม
ที่อยู่
164 ม.7 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคใต้
คุณศักดิ์กมล แสงดารา
ที่อยู่
95/3 ม.3 ต.บางรัก อ.กันตัง จ.ตรัง
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคใต้
คุณอนันต์ เขียวสด
ที่อยู่
66 ม.5 หมู่โบนัสเกมยิงปลา|โฆษณาเกมยิงปลาทุ่งคา ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคใต้
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
คุณปรกธณ แสงนิล
ที่อยู่
180 หมู่โบนัสเกมยิงปลา|โฆษณาเกมยิงปลาเปรมประชาการ ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพฯ
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล
คุณพชรพรรษ์ ประจวบลาภ
ที่อยู่
1055/79 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จ.กรุงเทพ
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล
คุณสุดศิริ ทากาโน
ที่อยู่
30 ม.10 หมู่โบนัสเกมยิงปลา|โฆษณาเกมยิงปลาต.รวมโชค แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพ
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล
คุณธดากรณ์ สุทธิพร
ที่อยู่
328/54 ม.2 หมู่โบนัสเกมยิงปลา|โฆษณาเกมยิงปลาเคหะทุ่งสองห้อง ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จ.กรุงเทพ
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล
กลุ่มสังคมและคุณภาพชีวิต
คุณธัญชนก หอมขาว
ที่อยู่
165 ม.8 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
ส่งเสริมสถานภาพสตรี
คุณจารุนันท์ อึ้งภากรณ์
ที่อยู่
17 ซ.อารีย์สัมพันธ์ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จ.กรุงเทพ
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
ครอบครัว
คุณเพ็ญศรี โพธิ์แหน
ที่อยู่
331 ม.2 หมู่โบนัสเกมยิงปลา|โฆษณาเกมยิงปลาวังไผ่ ถ.ชัยนาทสรรคบุรี ต.ชัยนาท อ.เมือง จ. ชัยนาท
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
ผู้สูงอายุ
คุณธนกร วังฐาน
ที่อยู่
5 ม.10 หมู้โบนัสเกมยิงปลา|โฆษณาเกมยิงปลาสันธาตุ ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
สุขภาพ
คุณปฏิวัติ เฉลิมชาติ
ที่อยู่
686/ 5 หมู่โบนัสเกมยิงปลา|โฆษณาเกมยิงปลาวุฒาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
ผู้บริโภค
กลุ่มการศึกษาและโบนัสเกมยิงปลา|โฆษณาเกมยิงปลา
คุณสมจิต สุวรรณบุษย์
ที่อยู่
160 ม.2 ถ.ราษฎร์บูรณะ1 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
การศึกษาในระบบ
คุณวศิน มหัตนิรันดร์กุล
ที่อยู่
177 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 66/1 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด จ.กรุงเทพฯ
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
นักวิชาการและการวิจัย
คุณสุทธิพงษ์ ปิโย
ที่อยู่
47 ม.5 ต.หนองไผ่แก้ว อ.โบนัสเกมยิงปลา|โฆษณาเกมยิงปลาบึง จ.ชลบุรี
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
เด็กและเยาวชน
คุณเกียรติกร อัตรสาร
ที่อยู่
206 ม.7 หมู่โบนัสเกมยิงปลา|โฆษณาเกมยิงปลาโพธิ์ทอง ถ.พังโคร-บึง ต.คอนสวรรค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
เด็กและเยาวชน
คุณบูรณ์เชน สุขคุ้ม
ที่อยู่
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
นักวิชาการและการวิจัย
กลุ่มสื่อสาธารณะ
คุณอภิวัตร กูบกระโทก
ที่อยู่
23/9 เทศบาล 2 ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
สื่อพื้นโบนัสเกมยิงปลา|โฆษณาเกมยิงปลา
คุณปียาภรณ์ พุ่มพวง
ที่อยู่
99/4 ม.1 ต.คลองเขิน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ. สมุทรสงคราม
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
เครือข่ายสังคมออนไลน์
คุณฉัตรชัย สุวาทิต
ที่อยู่
247 ซ.ริมคลองบางกอกน้อย ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพฯ
ความเชี่ยวชาญ
สื่อออนไลน์ภาคพลเมือง
คุณฮาริส มาศชาย
ที่อยู่
130 ม.3 หมู่โบนัสเกมยิงปลา|โฆษณาเกมยิงปลาคลองหมาก ถ.มัสยิดคลองหมาก ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
เครือข่ายสังคมออนไลน์
คุณปริญญา แทนวงษ์
ที่อยู่
150 ม.5 โบนัสเกมยิงปลา|โฆษณาเกมยิงปลาตะโม่ ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
สื่อออนไลน์ภาคพลเมือง
กลุ่มเศรษฐกิจและการพัฒนา
คุณร่มไทร ทิพยเศวต
ที่อยู่
61/250 ม.6 หมู่โบนัสเกมยิงปลา|โฆษณาเกมยิงปลาพฤกษ์ลดา3 (รังสิตคลอง 4) ถ.ไสวประชาราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
สภาโบนัสเกมยิงปลา|โฆษณาเกมยิงปลา
คุณธนพร วิจันทร์
ที่อยู่
31 ม.1 หมู่โบนัสเกมยิงปลา|โฆษณาเกมยิงปลาดงยาง ถ.สุดบรรทัด ต.ตลาดเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
ความเชี่ยวชาญ
แรงงานในระบบ
คุณปนิธิ ศิริเขต
ที่อยู่
192/4 ซ.ราชวิถี18 ถ.ราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จ.กรุงเทพ
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
แรงงานนอก / ในระบบ
คุณสถิรพงศ์ สุรินทร์วรางกูร
ที่อยู่
88/8 ม.5 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
ความเชี่ยวชาญ
โบนัสเกมยิงปลา|โฆษณาเกมยิงปลาและผู้ประกอบการ
คุณวรัญญา ท้วมสัมฤทธิ์
ที่อยู่
6 ม.2 โบนัสเกมยิงปลา|โฆษณาเกมยิงปลาหนองแสะ ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
โบนัสเกมยิงปลา|โฆษณาเกมยิงปลาและผู้ประกอบการ
กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ว่าที่ ร.ต.หญิง สกาวรัตน์ ศรีวิเชียร
ที่อยู่
155/1หมู่โบนัสเกมยิงปลา|โฆษณาเกมยิงปลาโสภาราม ถ.สายวัดโคก ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
สิ่งแวดล้อม
คุณไพรัช ชะบางบอน
ที่อยู่
221/12 ม.1 ชุมชนหลังแฟลตร่วมพัฒนา ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ จ.กรุงเทพ
ความเชี่ยวชาญ
การจัดการมลภาวะในเมือง
คุณพรรณา ราชิวงค์
ที่อยู่
72 ม.7หมู่โบนัสเกมยิงปลา|โฆษณาเกมยิงปลานาแล ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
ความเชี่ยวชาญ
เกษตรกร
คุณณิชรัศม์ แลวงค์นิล
ที่อยู่
99/45 ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
สิ่งแวดล้อม
คุณสมพร แผนสมบูรณ์
ที่อยู่
17/87 ถ.ปทุมกรุงเทพ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
กลุ่มพหุวัฒนธรรม ศาสนา และส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
พระอธิการดุษฎี อังสุเมธางกูร
ที่อยู่
วัดทุ่งไผ่ 111 ม. 10 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
ศาสนา
คุณเธียรศักดิ์ ปิยธรรมสิริ
ที่อยู่
46/4 ม.8 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
พัฒนาประชาธิปไตย
คุณบดินทร์ พลธรส
ที่อยู่
33/8 ม.7 ถ.ญาณวิโรจน์ ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
ความหลากหลายทางเพศ
คุณไวยิ่ง ทองบือ
ที่อยู่
118 ม.8 ซ. 6 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
ชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง
คุณธนากร พรมลิ
ที่อยู่
214 ม.1 หมู่โบนัสเกมยิงปลา|โฆษณาเกมยิงปลากู่ ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
ศิลปวัฒนธรรม