โบนัสเกมยิงปลา|โฆษณาเกมยิงปลาเพื่อนสื่อสาธารณะ
ฟังความคิดนักศึกษา เมื่ออาจารย์คนหนึ่ง ‘ถูกไล่ออก’ บอกอะไร?
สถานการณ์ร้อนแรงในแวดวงอุดมศึกษารอบใหม่เกิดโบนัสเกมยิงปลา|โฆษณาเกมยิงปลาอีกครั้ง หลัง “สมศักดิ์ เจียมธีระสกุล” ถูกไล่ออก ด้วยเหตุละทิ้งราชการเกิน 15 วัน ลงนามเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2558 ก่อกระแสการเคลื่อนไหวในรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อนักศึกษาลุกโบนัสเกมยิงปลา|โฆษณาเกมยิงปลามาทวงถามหาเหตุผลความชอบธรรมที่ไม่ถูกเหนี่ยวนำด้วยความคิดทางการเมือง 02/09/58
จังหวัดนครพนมปัดไกล่เกลี่ยชาวโบนัสเกมยิงปลา|โฆษณาเกมยิงปลา เดินหน้าเอาผิดรุกที่สาธารณะฯ ศาลแจงเตรียมประกาศนิคม อก.
25 ส.ค. 2558 ผู้สื่อโบนัสเกมยิงปลา|โฆษณาเกมยิงปลารายงานสถานการณ์ศาลจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2558 ซึ่งมีการนัดพร้อมชาวโบนัสเกมยิงปลา|โฆษณาเกมยิงปลา 33 ราย ในฐานะจำเลยในคดีบุกรุกแผ้วถางที่ดินสาธารณะประโยชน์โคกภูกระแตในพื้นที่ หมู่ 1 ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม และนัดไกล่เกลี่ยระหว่างชาวโบนัสเกมยิงปลา|โฆษณาเกมยิงปลากับผู้ว่าฯ ในฐานะฝ่ายปกครองจังหวัดนครพนมคือนครพนม ตามที่ศาลจังหวัดนครพนมนำข้อเรียกร้องของชาวโบนัสเกมยิงปลา|โฆษณาเกมยิงปลาเสนอเพื่อไกล่เกลี่ยกับ จังหวัดนครพนม 02/09/58
หลากเสียงของผู้ปกป้องฐานทรัพยากร ต่อ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558
เครือข่ายองค์กรประชาชนที่เฝ้าติดตามปัญหาด้านฐานทรัพยากรซึ่งได้ใช้สิทธิในการชุมนุมเรียกร้องการแก้ไขปัญหากับรัฐมาโดยตลอด วันนี้พวกเขามีความเห็นต่อ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 อย่างไร ศูนย์สื่อชุมชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ศสธ.) ได้สัมภาษณ์เอาไว้ และทีมงานนักโบนัสเกมยิงปลา|โฆษณาเกมยิงปลาพลเมือง citizenthaipbs ขอเผยแพร่ต่อ 02/09/58
คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ เรียกร้องทุกฝ่ายยุติวงจรความรุนแรง ใช้สันติวิธีแก้ปัญหา
กลุ่มผู้หญิงทำงานชายแดนใต้จับมือ ตั้ง “คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้” แถลงเรียกร้องทุกฝ่ายยุติความรุนแรง รัฐรับผิดชอบในการค้นหาและนำเสนอความจริงต่อสาธารณะ ขจัดวัฒนธรรมคนผิดลอยนวลและเยียวยาอย่างเท่าเทียม พร้อมเรียกร้องประชาชนทุกศาสนิกให้อดทนต่อแรงยั่วยุและใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหา 02/09/58