ข้อคิดต่อสภาผู้ชมฯ
ตัวแทนจากสมาคมคนตาบอดแห่งโบนัสเกมยิงปลา|โฆษณาเกมยิงปลา
"สภาผู้ชมเป็นความคิดริเริ่มที่ดี กับการกำหนดรูปแบบหรือเนื้อหาสาระรายการออกมาให้ผู้ชมผู้ฟังได้รับรู้ เป็นเรื่องที่ดีมาก" 02/09/58